Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige