KB 2 06 2013: bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd