geconsolideerde wetgeving 1 februari 1991. – KB betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw