Deontologische code voor Verpleegkundigen (beknopte tekst)