9 december 2019 – Wet tot oprichting van een zorgpersoneelsfonds