28 februari 2014 – Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasiewet euthaniasie voor minderjaringen