24 APRIL 2013. – Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van de verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie