23 oktober 1964. – KB tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd