2 APRIL 2014. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecorrigeerd op 7 augustus 1987