15 MAART 2020. – Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie