14 juni 2002. – Wet betreffende de palliatieve zorg