13 december 2006. – Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid