18.11.2021   / recht & wetgeving

Vervroegde (gedeeltelijke) inwerkingtreding kwaliteitswet

Op de ministerraad van 10 november 2021 werd beslist sommige onderdelen van de kwaliteitswet (KB 22 april 2019) vervroegd (na eerder uitstel) in werking te laten treden op 1 januari 2022. Dit ontwerp KB wordt nog voorgelegd aan de Raad van State.

Meer info lees je hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In