24.08.2023   / recht & wetgeving

Versterkte Patiëntenrechten: Familie en Vertrouwenspersonen Centraal in Nieuwe Wet

De nieuwe Wet op Patiëntenrechten, goedgekeurd door de federale regering, brengt belangrijke wijzigingen met zich mee. Na twintig jaar wordt de wet gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij de behoeften van patiënten. Minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft een eerste ontwerp gelanceerd hetwelk bekeken werd door ruim 8.000 mensen, waarvan 220 nuttige feedback hebben ingezonden. Deze inbreng heeft geleid tot aanpassingen, waaronder het recht van patiënten om bijgestaan te worden door een vertrouwenspersoon.

De vernieuwing van de wet rust op drie pijlers. Ten eerste staat de nadruk op de wensen en voorkeuren van de patiënten zelf. De persoonlijke keuzes van patiënten moeten leidend zijn, zelfs als dat betekent dat iemand ervoor kiest om thuis te zijn bij zijn familie in plaats van medische behandelingen te ondergaan. “Vroegtijdige zorgplanning” wordt geïntroduceerd om de zorg en het leven van mensen met chronische aandoeningen beter af te stemmen op hun voorkeuren.

Ten tweede krijgen familieleden en vrienden een grotere rol in het zorgproces, indien de patiënt dit wenst. Elke patiënt heeft recht op een vertrouwenspersoon die hen ondersteunt tijdens onderzoeken, behandelingen en gesprekken met zorgverleners, zelfs als de patiënt wilsonbekwaam is. Daarnaast worden pleegouders officieel gemachtigd om hun pleegkinderen te vertegenwoordigen en wordt nabestaanden van overleden patiënten de mogelijkheid geboden om klachten in te dienen.

Tot slot legt de nieuwe wet meer nadruk op transparantie en duidelijke informatie over de zorg. Patiënten hebben tegenwoordig een actievere rol in hun gezondheidszorg en moeten niet alleen hun gezondheidssituatie kunnen begrijpen, maar ook de kosten van bepaalde ingrepen kunnen inschatten.

Het wetsontwerp is goedgekeurd door de ministerraad en zal ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In