31.07.2022   / beroepsrisico's

Stop agressie tegen zorgverleners.

Gezondheidswerkers en hun patiënten, alsook zorgfaciliteiten en ambulances, zijn in alle regio’s van de wereld het slachtoffer van aanhoudende gewelddaden. Uit de resultaten van een wereldwijde enquête
die in 2021 is uitgevoerd, blijkt een toename van het aantal gemelde incidenten sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Bijna 60% van de respondenten is van mening dat het aantal gemelde gevallen van geweld tegen de gezondheidszorg sinds het begin van de pandemie is toegenomen. De enquête identificeerde ook succesvolle benaderingen van zorgverleners om het aantal gevallen van geweld tegen de gezondheidszorg te verminderen.

Geert Berden maakte voor het FNBV een overzicht van de voor ons belangrijkste maatregelen die kunnen genomen worden.

Lees het document hier.

OPROEP: deel je ervaringen!

Graag doen we een warme oproep om in een komende fase met ons Uw relaas van ervaren agressie in de zorg te delen !
Hoe: op max 1 A4 een kort anoniem verslag van het agressie – relaas dat U onderging beschrijven. Dit kan U overmaken aan info@fnbv.be of per post FNBV, Mermansstraat 17 – 2300 Turnhoput
Wij posten het vervolgens geanonimiseerd op onze (sociale) media om alzo de ervaring te delen en het verbeterinitiatief te triggeren.
Tevens biedt dit ons allen de gelegenheid om sector breed werk te maken van een beter agressie beleid. Samen creëren we zo een beter zorgklimaat.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In