26.10.2021   / beroepsbevordering

Pistes om personeelstekort in Welzijn & Zorg aan te passen.

The Health Community werkgroep binnen VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen) publiceerde een nota met als titel: RADICAAL HERTEKENEN VAN ZORGBEROEPEN.

In de nota wordt de huidige wetgeving, normering en financiering van de zorgsector kritisch en globaal bekeken evenals het onderwijs van zorgberoepen.

Specifiek voor de verpleegkundige beroepen wordt er gewezen op het belang en een mogelijke implementatiestrategie om de leer- en functieladder, met een duidelijke en gedragen differentiatie tussen de verpleegkundige beroepsgroepen, zoals deze werden voorgesteld in ‘Het functiemodel voor verpleegkundige beroepen van de toekomst’ van de Federale Raad voor Verpleegkunde in te voeren.

De nota eindigt met 10 aanbevelingen waarbij zowel de overheid, het onderwijs, het werkveld én de beroepsgroepen aangesproken worden.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In