3.04.2022   / ethiek, zorg en vormingen

PG: procesbegeleider Ethiek in Zorginstellingen

Soms leiden ethische vragen ook tot morele dilemma’s : beslissingen waar geen goede kant aan is. Elk alternatief heeft voordelen, maar leidt ook tot schade. Deze problemen kunnen tot morele stress leiden bij de zorgverleners en onzekerheid bij de bestuurders.
Daarom is het erg belangrijk dat er op de werkvloer medewerkers actief zijn met een specifieke deskundigheid in het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

Hogeschool Erasmus Brussel richt vanaf oktober 2022 een postgraduaat in om deze deskundigen op te leiden. Meer info vind je in de folder hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In