1.09.2020   / beroepsbevordering, gezondheidsbeleid, netwerking

Petitie: IFIC-verloning voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Beste collega’s,

Bovenstaande Verpleegkundige beroepsorganisaties en koepelorganisatie merken een toenemende ongerustheid op sinds alle berichtgeving rond het Federaleakkoord voor de zorgsector. Een groot deel van de collega’s gaat er inderdaad opvooruit.

Maar hoe zit dat nu met de gespecialiseerde verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel op de diensten intensieve zorg, spoedgevallenzorg en operatiekwartier?

Voor deze groep van verpleegkundigen moet de hoerastemminggenuanceerd worden. Verschillende beroepsorganisaties hebben reeds meerdere brievengestuurd naar de bevoegde ministers, vakbonden en werkgevers om de ontstane hiaten en anomalieën aan tekaarten.

We hebben jouw hulp nodig; ook diegenen voor wie de nieuwe functieclassificatie nog niet van toepassing is. Hoe groter het draagvlak, des tekrachtiger deze hiaten hoger op de agenda komen.

Dit in het belang voor hetverpleegkundige beroep, onze toekomstige collega’s, en onze kritieke patiënten.

Met steun van de beroepsorganisaties starten we nu een petitie (via onderstaande link):

“Historisch akkoord,… maar wacht eens even. Wat met de bijzondere beroepstitel?”

STUUR DIT DOOR NAAR JE COLLEGA’S !!!

Delen: Facebook - Twitter - Linked In