18.11.2020   / gezondheidsbeleid

Oproep tot uitbreiding aanmoedigingspremie

Oproep tot uitbreiding van de aanmoedigingspremie (toegekend door de Federale regering) tot alle sectoren van de gezondheids- en welzijnszorg OOK IN VLAANDEREN.

Hier vind je een brief van de A.U.V.B. gericht aan alle Ministers van (volks)gezondheid in België, met volledig steun van FNBV.

Als FNBV vragen we al van lang voor de corono-crisis het wegwerken van de loondiscriminatie tussen de Federale en Regionale instellingen, de eerder toegekende premie voor de ziekenhuismedewerkers ook toe te kennen aan deze in de andere sectoren. En specifiek voor Vlaanderen structurele maatregelen mbt optrekken personeelsnormen in WZC.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In