22.06.2022   / vertegenwoordiging

Open brief FNBV als reactie op de intentionele hervorming van de huisartsenpraktijk

De ondersteuning en hervorming van de huisartspraktijk aangekondigd door de Minister is volledig te verwelkomen. De vijf pijlers waar de minister wil op inzetten zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken)
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt
  • Een goed organisatiemodel
  • Een evenwichtig financieringsmodel

We hebben wel wat kritische bedenkingen én positieve aanbevelingen als de minister wil inzetten op nieuwe zorgberoepen en/of laag gekwalificeerde assistentie in de huisartsenpraktijk.

Je leest de open brief van het FNBV hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In