10.05.2022   / nieuws vanuit FNBV

Ontvangst van officiële documenten via eBox

Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de gezondheidsbeoefenaars worden gestuurd. Activeer uw eBox om hiervan gebruik te maken.

Voor meer info en handleiding klik hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In