25.04.2021   / beroepsbevordering, COVID-19

Bestendiging financiering personeelsfonds

Bron: Belga (22/04/21). De zorgsector zal elk jaar 402 miljoen euro krijgen om extra personeel aan te werven en de werkomstandigheden in de sector te verbeteren. De federale meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de jaarlijkse verdeling van de middelen uit dat zorgpersoneelsfonds meldt PS-kamerlid Marc Goblet.

Concreet was in 2020 354 miljoen euro bestemd voor de verbetering van de werkgelegenheid in de sector (zie KB 30 juni 2020), onder meer door de beroepen financieel aantrekkelijker te maken. De overige 48 miljoen euro was voorzien om meer zelfstandige verpleegkundigen aan de slag te krijgen. Die middelen zullen nu elk jaar structureel worden aangehouden. Het doel is nog altijd om vooral extra verpleegkundigen in de ziekenhuizen en de thuiszorg aan te werven. De middelen kunnen eventueel ook worden gebruikt om ander zorg- en ondersteunend personeel aan te werven zodat de verpleegkundigen zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren, maar dat kan wel enkel als de plaatselijke sociale partners daarover een akkoord hebben bereikt. (zie ook info fiche zorgpersoneelsfonds)

Delen: Facebook - Twitter - Linked In