3.11.2020   / beroepsbevordering, COVID-19, gezondheidsbeleid, vertegenwoordiging

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de Staalname COVID

Op 19/10/2020 formuleerde de Techniche Commissie voor Verpleegkunde dit advies betrekking tot de Staalname COVID

De Technische Commissie voor Verpleegkunde is een instelling van de FOD Volksgezondheid. Ze heeft als taak de minister van Volksgezondheid advies te geven over

  • de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen;
  • de lijst van de handelingen die een arts aan verpleegkundigen kan toevertrouwen;
  • de manier waarop die verstrekkingen en handelingen moeten gebeuren;
  • de kwalificaties waaraan verpleegkundigen moeten voldoen.

FNBV heeft een mandaat in de commissie TCV.  We houden je via deze pagina op onze website steeds op de hoogte van de adviezen van de TCV.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In