14.06.2022   / vertegenwoordiging

10 mei 2022: Advies van de FRV betreffende het “Portfolio” ikv de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

In zijn brief van 3 februari 2022 heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, de Federale Raad voor
Verpleegkunde een advies gevraagd over het portfolio.
In de adviesaanvraag staat dat door de invoering van de verplichting voor elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg om een praktijkregister en een portfolio bij te houden, introduceert de wet van 22 april 2019 nieuwe
instrumenten voor de kwaliteitscontrole van de beroepspraktijken.

De minister stelt de volgende vragen aan de FRV:
• Welke onderdelen vindt de FRV als noodzakelijk binnen het portfolio, welke als gewenst en welke als minder belangrijk?
• De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van het portfolio ligt bij de zorgverlener zelf, maar de overheid wenst bepaalde processen
toch te automatiseren. Welke onderdelen kunnen hier volgens de raad onder vallen, wie levert de informatie aan als het niet de zorgverlener zelf is?
• Gelieve bij alle onderdelen zo specifiek mogelijk te zijn over de manier waarop dit kan worden bijgehouden, de bron, …

Leden van het FNBV namen deel aan de tijdelijke werkgroep die hiervoor werd opgericht binnen de FRV.

Je leest het advies aan de Minister hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In