6.01.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

13 December 2020- uitvoeringsbesluit van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020.

Met dit besluit regelt de Minister de modaliteiten waarbij, ikv de COVID maatregelen, verpleegkundige handelingen tijdelijk kunnen uitgevoerd worden door niet bevoegden. Aansluitend is er ook een lijst van activiteiten die uitgesloten zijn van deze regeling en dus niet kunnen toevertrouwd worden aan niet bevoegden, ook niet bij overmacht door de Corona pandemie.

Zie publicatie in het staatsblad hier.

Delen: Facebook - Twitter - Linked In