12.01.2021   / COVID-19, nieuws vanuit FNBV

Veerkracht voor iedereen in zorg en welzijn

Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg geeft info en tips tbv gezondheidswerkers in alle settings om voldoende veerkracht te behouden. Ook het Rode […]

12.01.2021   / COVID-19

Persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommisariaat Corona

Mededeling ivm de vaccinatiestrategie. Zie hier.

7.01.2021   / COVID-19

Omzendbrief betreffende de wet van 6 november 2020

Minister Vandenbroucke heeft in een omzendbrief het doel, de draagwijdte en het operationeel kader verduidelijkt waar en welke verpleegkundige handelingen […]

6.01.2021   / COVID-19, recht & wetgeving

13 December 2020- uitvoeringsbesluit van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020.

Met dit besluit regelt de Minister de modaliteiten waarbij, ikv de COVID maatregelen, verpleegkundige handelingen tijdelijk kunnen uitgevoerd worden door […]

3.01.2021   / COVID-19, gezondheidsbeleid

Ziekenhuiscapaciteit tijdens pandemie: rapport KCE

Na afloop van de eerste coronagolf kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de opdracht om de werking en […]

24.11.2020   / COVID-19, vertegenwoordiging

10.11.2020: plenaire vergadering Federale Raad voor Verpleegkunde. (Visioconferentie ZOOM)

De Federale Raad voor Verpleegkunde, in afwachting van de nieuwe samenstelling die voorzien is in 2021, werd bijgewoond door De […]

3.11.2020   / beroepsbevordering, COVID-19, gezondheidsbeleid, vertegenwoordiging

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de Staalname COVID

Op 19/10/2020 formuleerde de Techniche Commissie voor Verpleegkunde dit advies betrekking tot de Staalname COVID De Technische Commissie voor Verpleegkunde […]

1.11.2020   / COVID-19, recht & wetgeving

Ministrieel besluit Covid-19

Bij FNBV houden we eraan om steeds uptodate te blijven met de laatste wetgeving.Het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om […]

2.10.2020   / COVID-19

De inspiratie van Tubbe

Ouderenzorg in tijden van corona. De inspiratie van Tubbe.Lees het artikel hier. De gezondheidscrisis van de voorbije maanden heeft hard […]

4.08.2020   / beroepsrisico's, COVID-19

Zorg op afstand tijdens de COVID-19-crisis: update algemeen overzicht op 09/06

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de […]