28.07.2022   / vertegenwoordiging

Ook (thuis-) verpleegkundigen stemmen tegen vaccinerende apothekers.

Het FNBV steunt de positie van de de vertegenwoordigers van de (thuis)verpleegkundigen in het Verzekeringscomité van het Riziv waarbij ze, net als de artsensyndicaten, het ontwerp-Koninklijk Besluit verwerpen dat apothekers het recht geeft op een vergoeding van 18,72 euro voor het toedienen van een covid 19-vaccin.

Het FNBV verzet zich uitdrukkelijk tegen elke beslissing die genomen wordt waardoor het mogelijk wordt dat apothekers mogen/kunnen vaccineren. De apotheker is niet gekwalificeerd voor het toedienen van vaccins, de financiële belangenvermenging van de apotheker (zelf voorschrijver en toediener) is laakbaar en art 23 van de grondwet is niet meer gegarandeerd (bescherming van de gezondheid van de burger).

Delen: Facebook - Twitter - Linked In