26.12.2021   / nieuws vanuit FNBV

Allerbeste wensen voor een gezond en gelukkig 2022

Verpleegkunde is een vak?

Een jaar verder met Covid en nog steeds staan vele collega’s verpleegkundigen 24u op 24u klaar om te zorgen voor hun zorgvragers; van patiënten, bewoners, residenten en … elkaar.

Voor Florence Nightingale was het zeker dat verplegen een vak is. Dat vak moest voldoen aan bepaalde principes en moest gestoeld zijn op een degelijke kennis. In 1862 verscheen haar invloedrijke Notes on Nursing; What It is, and what It Is Not.

Ook vandaag is verpleegkunde nog steeds ‘een vak’ en zijn verpleegkundigen professionals. We zijn de tijd voorbij dat verpleegkunde gepercipieerd wordt als een vrouwelijk beroep, het in de genen zou zitten of een roeping zou zijn…

Vandaag is de verpleegkundige een professional in verpleegkundige zorg. Ze krijgen een uitgebreide theoretische en praktische opleiding. Ze zijn de experten bij uitstek om de zorgvragers, uitgaande van het medisch aspect, te verplegen vanuit een holistische benadering. De verpleegkundige zorgt dus voor het fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welzijn van de zorgvrager en zijn naasten en begeleidt hen in hun streven naar welzijn en gezondheid.

Ik wil alle verpleegkundigen vandaag bedanken voor hun tomeloze inzet in het voorbije jaar en kijk mee uit naar 2022 waarin wij kunnen blijven rekenen op ‘de zorg voor elkaar’ en ‘samenwerken’ aan de verdere uitbouw van ons ‘vak’ als professionals.

Hilde Driessens, voorzitter FNBV

Delen: Facebook - Twitter - Linked In