De artikels op deze website/blog vertolken het persoonlijke standpunt van de auteur en binden geenszins het bestuur of redactie van FNBV.
De Sleep De Voorzorg Erasmus Hogeschool Brussel HoGent Verpleegkunde Mederi OTV Socialistische Mutualiteiten Thuiszorg Solidariteit voor het gezin Sovervlag Thuisverpleging Onze Zorg THuisverpleginsteam Wim Lemmens Universitair Ziekenhuis Brussel UZ Gent ZZZ_ uw logo hier